info@erikbessems.nl |  +31 43-3626284
+31 43-3626284 info@erikbessems.nl Menu

Hypotheekadvies

Kies de hypotheek die bij u past

U zoekt deskundig advies over hypotheken. Als onafhankelijk hypotheekbemiddelaar, kennen wij de verschillende financiële mogelijkheden. Wij kijken verder dan het maximale bedrag dat u kunt lenen. Na het afsluiten van de hypotheek houden wij u uiteraard op de hoogte bij eventuele wijzigingen. Ook geven wij advies over andere financiële producten, zoals verzekeringen, sparen, beleggen en kredieten.

Bovenal vinden wij het belangrijk dat u kiest voor een hypotheek die bij u past. Voor nu en de toekomst. Wat ons betreft, begint dat met een kosteloos en geheel vrijblijvend gesprek met onze onafhankelijke hypotheekadviseur.

Elke situatie is uniek

Onze hypotheekadviseur neemt met u de diverse mogelijkheden door. Hij stelt u de juiste vragen. Want de ene vorm van een hypotheek zal net iets beter passen bij uw situatie dan de andere. Door inzicht in uw situatie, uw wensen en uw toekomstdromen kan onze hypotheekadviseur al aan het einde van het eerste gesprek een indicatie geven welke hypotheek het beste bij u past.

Onafhankelijk advies

Wij werken samen met diverse financiële instellingen en maken onafhankelijk een selectie van de financiële mogelijkheden. We vergelijken hiervoor verschillende hypotheekvormen en rentevaste periodes, zodat u ook inzicht krijgt in de toekomstige maandlasten. Vervolgens gaan we op zoek naar de beste overeenkomst voor u.

Advies op maat

Wij geven financieel advies die betaalbaar is en die geheel op uw situatie is afgestemd. U ontvangt van ons daarom een offerte op maat. We stellen ons hierin onafhankelijk op en kiezen de beste marktpartij voor u.

Dienstverlening in vijf stappen

Wat mag u verwachten

U heeft een grote keuze uit financiële oplossingen. Elke oplossing heeft bepaalde voor- en nadelen. Voor u is het belangrijk dat u die vorm kiest die past bij uw specifieke situatie, nu en in de toekomst. Het is belangrijk dat u begrijpt dat een groot deel van uw besteedbaar inkomen zal worden besteed aan deze oplossing(-en).

Onze taak is u te helpen die oplossing(-en) te kiezen, die goed aansluit bij uw situatie. Om u daarin te kunnen adviseren, volgen wij een standaardprocedure. Deze bestaat uit de volgende vijf stappen:

Stap 1: Oriënteren

De eerste stap is een korte oriëntatie waarin u uw wensen kenbaar maakt. Wij bespreken uw wensen en laten u zien hoe onze dienstverlening hierop aansluit. Vervolgens informeren wij u over de tarieven die wij voor onze dienstverlening in rekening brengen. Deze stap wordt afgesloten met een akkoord voor het verdere traject.

Stap 2: Inventariseren

Wij beginnen de inventarisatie met het uitgebreid in kaart brengen van uw persoonlijke situatie. Daarbij bespreken wij niet alleen uw huidige financiële situatie, maar we hebben het ook over uw wensen en over hoe u tegen financiële tegenvallers aankijkt. Wat zijn bijvoorbeeld de (financiële ) consequenties als uw inkomen verandert door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen of overlijden?

Stap 3: Analyseren

De door u aangeleverde gegevens worden door ons geanalyseerd. Afhankelijk van uw specifieke vraag of vragen, maken wij een eerste selectie van mogelijke oplossingen die aansluit bij uw persoonlijke situatie en wensen. Daarbij laten we van deze verschillende mogelijkheden de voor- en nadelen zien.

Stap 4: Advies

Met de resultaten van de analyse geven wij u advies. In dit advies geven wij precies aan welke oplossing (het beste) bij u past. Denk daarbij aan:

 • - Welk product
 • - Welke aanbieder
 • - Welke voorwaarden
 • - Hoe het aansluit op uw wensen en uw situatie

U krijgt van ons een Adviesrapport. Hierin staat overzichtelijk welke gevolgen de besproken risico’s hebben op uw netto besteedbaar inkomen. Dit laten we zien met behulp van tabellen en grafieken.

Stap 5: Bemiddeling

In deze stap, als u daarvoor gekozen heeft, verzorgen wij namens u alle contacten met de financiële instelling. Het doel is de geadviseerde oplossing door de financiële instelling uit te laten uitvoeren.

Onze beloning

Wij ontvangen van de financiële instelling geen beloning op afgesloten producten. Hierdoor kunnen wij u een onafhankelijke advisering waarborgen. Voor het geven van een advies vragen wij een vaste beloning voor het gehele traject.

Tarieven per dienst

Aanvraag Hypotheek - Intake GRATIS
(incl. overlijdensrisicoverzekering) - Advieskosten € 1.550,-
- Bemeddelingskosten € 1.000,-
.
Verhoging bestaande hypotheek - Intake GRATIS
(incl. overlijdensrisicoverzekering) - Advieskosten €    995,-
- Bemiddelinskosten € 1.000,-
.
Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid - Intake GRATIS
- Advieskosten €    695,-
- Bemiddelingskosten €   900,-
.
Overlijdensrisicoverzekering - Intake GRATIS
- Advieskosten €   295,-
- Bemiddelingskosten €   200,-
.
Arbeidsongeschiktheid / - Intake GRATIS
Werkeloosheidsverzekering - Advieskosten €   395,-
- Bemiddelingskosten €   200,-
.
Wijzigen rentevaste periode - Intake GRATIS
- Advieskosten €   245,-
- Bemiddelingskosten €   150,-
.

* Er zijn enkele geldverstrekkers die dossierkosten in rekening brengen.
Deze kosten worden doorbelast aan de klant.
* Voor niet genoemde diensten kunt u voor een prijsopgave contact opnemen
met een van onze adviseurs.

Hypotheekvormen

Er bestaan in Nederland verschillende hypotheekvormen. Voor welke vorm u in aanmerking komt, hangt vooral af van de vraag of u uw eerste hypotheek afsluit of al een hyptoheek heeft en gaat verhuizen.

Eerste hypotheek

Als u als starter op de woningmarkt uw eerste hypotheek afsluit, moet u deze binnen 30 jaar volledig aflossen. De aflossing moet bovendien annuïtair zijn, dat wil zeggen dat u gedurende de looptijd stap voor stap de hypotheekschuld aflost. Alleen dan komt u in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.
De annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek voldoen aan die regels.

Verhuizen

Heeft u in het verleden een aflossingsvrije hypotheek, spaarhypotheek of beleggingshypotheek afgesloten en gaat u verhuizen? Dan mag u dezelfde hypotheekvorm behouden, inclusief het recht op hypotheekrenteaftrek. Deze regel geldt alleen voor het oude leenbedrag. Als u een hogere hypotheek nodig heeft, moet u voor het meerdere een extra hypotheek afsluiten. Maar dat deel moet u gedurende de looptijd wel verplicht aflossen. Voor uw nieuwe hypotheek geldt bovendien dat hooguit de helft aflossingsvrij mag zijn.

Annuïteitenhypotheek

Met een annuïteitenhypotheek lost u in het begin van de looptijd weinig af en bestaat het grootste deel van de maandlasten uit rente. Omdat u de hypotheekrente mag aftrekken, profiteert u juist in het begin van een flink belastingvoordeel waardoor de netto maandlasten laag uitvallen.

Naarmate er meer afgelost is, daalt de hypotheekschuld en betaalt u minder rente. Maar u gaat iedere maand wel meer aflossen. Uw bruto maandlasten blijven daardoor gelijk. Omdat u minder rente betaalt, wordt echter uw belastingvoordeel wel kleiner. Dat betekent dat uw netto maandlasten langzaam maar zeker stijgen.

Voordeel:

 • In het begin van de looptijd lage maandlasten.

Nadelen:

 • Hogere maandlasten aan het eind van de looptijd.
 • De totale hypotheeklasten over de hele hypotheekperiode zijn hoger dan bij een lineaire hypotheek.

Lineaire hypotheek

Met de lineaire hypotheek lost u iedere maand een vast bedrag af, het aflossingsdeel van de hypotheek blijft dus gedurende de hele looptijd steeds even hoog. Boven op de aflossing betaalt u hypotheekrente over uw totale lening. Dat is in het begin een groot bedrag, want het hele leenbedrag staat dan nog uit. Uw maandlasten zijn dus in het begin hoog. Omdat u de hypotheekrente mag aftrekken vallen de netto maandlasten wel lager uit.

U lost iedere maand een vast bedrag af, waardoor uw hypotheekschuld daalt en u steeds minder rente betaalt. Doordat het aflossingsdeel even groot blijft, maar het rentedeel kleiner wordt, gaan de totale maandlasten geleidelijk aan omlaag.

Voordelen:

 • Lagere maandlasten aan het eind van de looptijd.
 • De totale hypotheeklasten over de hele hypotheekperiode zijn lager dan bij een annuïteitenhypotheek.

Nadeel:

 • In het begin van de looptijd hoge maandlasten.

Aflossingsvrije hypotheek

Met een aflossingsvrije hypotheek lost u niets af, u betaalt alleen hypotheekrente. Dat leidt tot lage maandlasten, maar aan het eind van de looptijd of als u verhuist, is uw schuld even groot als in het begin. U moet uw hypotheek dan aflossen met uw eigen geld, bijvoorbeeld met de opbrengst uit de verkoop van de woning.

Voordelen:

 • Lage maandlasten.
 • Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als uw hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013).

Nadeel:

 • De hypotheekschuld blijft even hoog.

Als u verhuist mag u de aflossingsvrije hypotheek meenemen, maar het aflossingsvrije deel mag dan voor de nieuwe hypotheek hooguit 50% zijn.

Deze hypotheekvorm is minder geschikt als u een eerste hypotheek afsluit. U mag dan namelijk de hypotheekrente niet aftrekken.

Spaarhypotheek

Met een spaarhypotheek lost u gedurende de looptijd niets af, u betaalt alleen rente. Daarnaast betaalt u een maandelijkse premie waarmee u een kapitaal opbouwt om aan het eind van de looptijd uw hypotheek in één keer mee af te lossen.

Andere kenmerken:

 • Als u uw premie inlegt voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) is de uitkering die u aan het eind van de looptijd ontvangt belastingvrij.
 • Een spaarhypotheek heeft altijd een overlijdensrisicoverzekering. Deze keert uit als u als verzekerde overlijdt.
 • De rente die u ontvangt over de spaarpremie is even hoog als uw hypotheekrente.

Voordelen:

 • Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als uw hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013).
 • U spaart belastingvrij.
 • U weet zeker dat u de hypotheek aan het eind van de looptijd kunt aflossen.
 • Uw maandelijkse lasten zijn minder gevoelig voor rentewijzigingen, omdat de spaarrente gekoppeld is aan de hypotheekrente.

Nadelen:

 • U bent gebonden aan fiscale regels, waardoor u minder flexibel bent.
 • Deze hypotheekvorm is minder geschikt als u een eerste hypotheek afsluit. U mag dan namelijk de hypotheekrente niet aftrekken.

Bankspaarhypotheek

Met een bankspaarhypotheek lost u gedurende de looptijd niets af, u betaalt alleen rente. Daarnaast legt u maandelijks een bedrag in op een zogenaamde Spaarrekening Eigen Woning (SEW). Zo bouwt u een kapitaal op om aan het eind van de looptijd uw hypotheek in één keer mee af te lossen.

Andere kenmerken:

 • Als u overlijdt wordt het saldo van uw bankspaarrekening uitgekeerd aan uw nabestaanden.
 • De rente die u ontvangt over de spaarinleg is even hoog als uw hypotheekrente.
 • De uitkering die u aan het eind van de looptijd ontvangt, is belastingvrij.

Voordelen:

 • Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als uw hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013).
 • U spaart belastingvrij.
 • U weet zeker dat u de hypotheek aan het eind van de looptijd kunt aflossen.
 • Uw maandelijkse lasten zijn minder gevoelig voor rentewijzigingen, omdat de spaarrente gekoppeld is aan de hypotheekrente.

Nadelen:

 • U bent gebonden aan fiscale regels, waardoor u minder flexibel bent.
 • Deze hypotheekvorm is minder geschikt als u een eerste hypotheek afsluit. U mag dan namelijk de hypotheekrente niet aftrekken.

Beleggingshypotheek

Met een beleggingshypotheek lost u gedurende de looptijd niets af, u betaalt alleen rente. Daarnaast betaalt u een maandelijkse premie die voor u wordt belegd. Zo bouwt u een kapitaal op dat u gebruikt om de hypotheek aan het eind van de looptijd mee af te lossen. Omdat het rendement over uw beleggingen niet vaststaat, weet u niet zeker of u voldoende opbouwt om de hypotheek helemaal af te lossen.

Andere kenmerken:

 • Als u uw premie inlegt voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) is de uitkering die u aan het eind van de looptijd ontvangt belastingvrij.
 • U kunt een overlijdensrisicoverzekering verzekering afsluiten die uitkeert als u als verzekerde overlijdt.

Voordelen:

 • Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als uw hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013).
 • De uitkering is belastingvrij als u inlegt voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW).

Nadelen:

 • U weet niet zeker of u de hypotheek aan het eind van de looptijd kunt aflossen.
 • U bent gebonden aan fiscale regels, waardoor u minder flexibel bent.
 • Deze hypotheekvorm is minder geschikt als u een eerste hypotheek afsluit. U mag dan namelijk de hypotheekrente niet aftrekken.